A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022

Bồi dưỡng tư tưởng, chính trị hè 2021 và tập huấn, triển khai các

văn bản, các nội dung trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022

Từ ngày 09/8/2021, trường Tiểu học An Dương đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tư tưởng chính trị hè 2021 và tập huấn triển khai các văn bản, các nội dung trong kế hoạch trọng tâm năm học 2021-2022. Đợt tập huấn bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 30/11/2020, Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU ngày 22/12/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, thành phố và huyện;… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy, xây dựng bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó, việc tập huấn triển khai các văn bản, chỉ thị và các nội dung trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường phát triển chuyên môn nghiệp vụ, năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành; tạo tâm thế chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng vào công việc cụ thể được giao, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Đợt tập huấn bồi dưỡng là dịp sinh hoạt chính trị và sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ mang giá trị cao, thiết thực. Các nội dung trong mỗi chuyên đề đều mang tính thời sự, gắn với trách nhiệm được phân công của mỗi đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Mỗi nội dung học tập đều có sự phân tích, đánh giá liên hệ thực tế ở từng công việc, từng vị trí nhiệm vụ được giao của mỗi đồng chí cán bộ, mỗi giáo viên, nhân viên.

Tham gia tập huấn, bồi dưỡng, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều thể hiện tinh thần, ý thức tự giác, hăng hái và nghiêm túc. Sau đợt tập huấn, các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được viết bài thu hoạch về nội dung trọng tâm của chuyên đề 2,3, gắn với liên hệ thực tế.

Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp tập huấn bồi dưỡng các nội dung chuyên đề trong 15 tiết học.

Chuyên đề 1:  Những nội dung cơ bản, cốt lõi, nhất là những nội dung mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Chuyên đề 2: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, nội dung “Học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

- Nghiên cứu bài phát biểu của đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

- Tìm hiểu thời sự: Tình hình thế giới và trong nước, những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2021; tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ huyện An Dương.

Chuyên đề 3: Triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành; tập huấn một số nội dung trong tâm cốt lõi trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm của ngành: nhiệm vụ năm học, kế hoạch giáo dục, công tác thanh tra, kiểm tra, công tác thi đua khen thưởng,… .


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video Clips
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 108
Tháng trước : 386